1. Home
 2. »
 3. Kurumsal
Pi Makina
Firma Profili

Türkiye'nin iş ve inşaat makinaları alanında dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 1972 yılında kurulan Pi Makina, bu amaç doğrultusunda Beton Santrali, Beton Finişeri, Asfalt Finişeri, Transmikser, Greyder, Dozer, Yükleyici, Kazıcı Yükleyici ve Kule Vinç gibi birçok yerli iş ve inşaat makinasını üreten ilk ve tek firma oldu.

Yolculuğa başladığı ilk yıllardan itibaren birçok havalimanı, baraj, otoyol inşaatı, termik santral inşaatı, konut projeleri, taş ve maden ocakları projelerinde görev aldı. Yarım asırlık bu süreçte; Pi Makina iş ve inşaat makinaları yerli inşaat ve müteahhitlik firmalarının yanında, yabancı firmalar tarafından da tercih edilerek global pazarda da yer edinmeyi başardı. Bu başarı, Pi Makina’nın on binlerce makine ve tesis satışına ulaşmasını sağladı. 10 yılı aşkın süredir yüksek yerlilik oranıyla; özel ve vakıf kuruluşlarına parça, sistem ve araç üretimi yapan Pi Makina, Savunma Sanayi alanında da önemli bir üretici konumuna ulaştı. Enerji sektörü içinse 7 bin metreye kadar inebilen ve tam otomatik çalışan Petrol Sondaj Kulesi gibi özel ürünler üretebilen ilk ve tek yerli firma oldu.

Bugün, 800 b in metrekarelik açık ve kapalı üretim alanlarında faaliyet gösteren Pi Makina, bünyesinde çalışan 1000'den fazla personeliyle; Çelik Konstrüksiyon Kaynaklı İmalat, Hassas Talaşlı İmalat, Kalite Kontrol, Isıl İşlem, Dişli-Yürüyüş Grup İmalatları ve Boya işlemlerini kendi bünyesinde yer alan tesislerde gerçekleştiriyor.

Kuruluş felsefesi gereği; ürettiği tüm makinelerin "Know-how'ına" sahip olan Pi Makina, yerli üretimi güçlendiriyor ve ülke sermayesinin büyümesine katkı sağlıyor. Sahip olduğu yarım asırlık tecrübesiyle Pi Makina; inşaat, madencilik, enerji ve savunma sanayi gibi birçok sektörün en önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmenin haklı gururunu yaşıyor.

image
Pi Makina
Değerlerimiz
icon png

Misyon

Ülkemizde yerli üretim bilincini artırıp yabancı firmalarla olan rekabet gücünü artırmak öncelikli misyonumuzdur.

icon png

Vizyon

Ürünlerimizle uluslararası alanda tercih edilen lider bir kuruluş olma vizyonunu benimsemekteyiz.

icon png

Değerler

Çevreyle dost üretim yapmak, ekip anlayışı ile çalışmak, sürekli gelişim ve evrensel etik değerlere bağlılık, Pi Makina'nın kurumsal değerlerini oluşturmaktadır.

icon png

Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası

Pİ MAKİNA Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası aşağıda verilmiştir.

İş ve inşaat makinaları ile savunma sanayii konularında üretim yapan firmamızın faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan Çevre ve İş Güvenliği boyutlarını ve etkilerini tespit ederek:

 • Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.
 • Oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak.
 • Doğal kaynakların korunmasıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Müşterilerde, çalışanlarda, tedarikçilerde Çevre ve İş Güvenliği bilincinin oluşturulmasını sağlamak.
 • Yürürlükte bulunan Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve standartlara ait hükümlere uymak.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirgemek için gerekli çabayı göstermek.
 • İlgili tarafların Çevre ve İş Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.
 • Mevcut Çevre ve İş Güvenliği Sistemini sürekli geliştirirken ilgili hedefleriyle uyumlu çalışmak.
 • Çevreye saygılı olmak, sürekli gelişmeyi sağlamak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ana hedefimiz ve amacımızdır.
icon png

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

İş ve İnşaat Makinaları ve Çelik Konstrüksiyonların Tasarım, İmalat ve Servisi konularında faaliyet gösteren Pİ MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT MAKİNA PAZ. İHR. İTH. SAN. ve TİCARET LTD. ŞTİ. ‘nin BGYS Politikası;

 • • İşbu politika Pi Makina tarafından yürütülen faaliyetlerde firmanın güvenilirliğini ve kurumsal imajını korumak, temel ve destekleyici iş süreçlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla kullanılan bilişim altyapısında kullanılan tüm fiziksel ve dijital bilgi varlıkları ile diğer tüm bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedeflemektir.
 • • Bu belge Bilgi Güvenliği Politikası’ nın uygulanmasının sağlanması ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.
 • • Pi Makina, firma misyonu ve vizyonu doğrultusunda, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde bilginin; gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder:
 •   Bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi varlığı kaynaklarına erişen herkes; kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde firmaya ait bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirliğini korumak, kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemek, risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almak, bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamak, ilgili birimlere bildirmek ve bu ihlalleri engelleyici önlemleri almayı,
 •   Firma bilişim kaynaklarını, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı mevzuata aykırı faaliyetler amacıyla kullanmamayı,
 •   Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanmasını açık olarak taahhüt etmekte ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak için tüm tedbirleri almak için gerekli liderlik ve bağlılığı sağlamayı,
 •   Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almayı/aldırmayı,
 •   Yürütülen faaliyetlerin mevzuat, sözleşme, standart ve iş gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlamayı,
 •   BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirlemeyi ve atamayı,
 •   Bilgi güvenliğinin tanımını ve bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlerine kılavuzluk için amaçları ve ilkeleri,
 •   Tanımlanmış rollere bilgi güvenliği yönetimi için genel ve özel sorumlulukların atamasını,
 •   Sapmaları ve özel durumları işlemek için prosesleri,
 •   Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi ve uygun risk işleme seçeneklerinin devreye almayı,
 •   Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri almayı,
 •   Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlamayı taahhüt eder.
Pi Makina
Sertifikalarımız