1. Home
  2. »
  3. İK

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları olarak organizasyonumuzun amacı; şirket vizyonu ve misyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı niteliğe sahip bir organizasyon kurmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız; rekabet gücünün korunması için entelektüel sermayenin artırılmasına katkı sağlayacak, mesleğinde uzman, gelişmiş sosyal yetkinliğe sahip, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

Bu doğrultuda alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Dürüst olmak, iş arkadaşlarını, kurumunu ve grubunu sahiplenmek, sonuç odaklı yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

Cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapmadan eşitlikçi bir yaklaşımı benimseyen, “doğru işe doğru insan”lardan oluşturduğumuz ekibimiz ile etik değerlere bağlılığından ödün vermeyen ve sürekli gelişimi destekleyen anlayışımızla istihdama katkı sunmak hedeflerimizdendir.

Bu doğrultuda Pi Makina; vizyon, misyon ve kurumsal değerleri çerçevesinde insana verdiği değer, yarattığı istihdam büyüklüğü ile geleceğine yön vermeyi hedeflemiştir.

Kişisel Bilgiler

//

Eğitim Bilgileri

İşyeri Bilgileri

//
//
//
//
//
//
//
//

Yabancı Dil Bilgisi

Bilgisayar Bilgisi

Referans Bilgisi

Ek Bilgi