Beton Santrali Montajı - Kurulumu

Beton Santralleri müşteriden aksi bir istek gelmediği sürece imalatçı firma tarafından kurulur. Firmanın beton santralini kuracağı alan ile ilgili önceden çalışma yapan Pi Makina, firmaya bir yerleşim planı yollar. Müşteri bu plana göre beton attıktan sonra aşama aşama santral montajına başlanır. Bir beton santrali kurulumu, ana şasenin montaj işlemi ile başlar. Beton santralinin çeşidine göre, kurulacağı yere demontaj şeklinde gönderilebilmektedir. Beton santralinin montajı tamamlandıktan sonra santral beton ayaklarının üzerine bir vinç yardımı ile yerleştirilir. Beton Santrali ayaklarında bulunan ankrajlar santralin betona sabitlenmesinde kullanılır.

Daha sonra silolar beton projesine göre atılmış olan beton ayakların üzerine yerleştirilir ve betona sabitlenir. Çimentonun beton santraline aktarımını sağlayan helezonlar silo santral arasına uygun açılarla bağlanır. Beton Santrali ana şase betonu ile silo betonu arasındaki mesafe beton planında firmaya gönderilmiştir.

Agrega bunkeri ve agrega besleme bandı da aynı şekilde beton zeminin üzerine yerleştirildikten sonra yerleşim tamamlanmış olur. Daha sonra santralde kullanılan tüm loadcellerin kalibrasyonları yapılır. Otomasyon sistemi kontrol edilir ve santral ilk çalışma için hazır hale getirilir. Denemeler yapıldıktan sonra santral hazır beton üretimi için hazır haldedir.

Bu aşamadan sonra Beton santrali müşteriye teslim edilir. İsteğe göre otomasyon sistemi uzaktan erişim imkanı ile beton santralinin çalışması ve verimliliği kontrol edilir.