Beton Santrali - Ekipmanları

Beton; kum, çakıl ve kırılmış taş gibi agregaları bir arada tutan çimento ve su karışımının oluşturduğu ve düzgün karıştırıldığında taş sertliğine kavuşan bir malzemedir. Bu durum, hidrasyon olarak isimlendirilen çimento ile suyun kimyasal tepkimesidir. Bu hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, belirli miktarlarda karıştırılarak, hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere "beton santrali" denir.

Beton santralleri, betonu oluşturan malzemeleri taşıyan, miktarlarını kontrol eden ve karıştırma işlemini yapan mekanik, elektronik, pnömatik ve hidrolik sistemler ve ekipmanlardan oluşmaktadır.

Bu ekipmanları şu şekilde sıralayabiliriz ;
1- Agrega Bunkeri
2- Agrega Tartı Bandı
3- Mikser Besleme Bandı
4- Agrega Kovası
5- Çimeto Siloları ve Helezonları
6- Ana Ünite
6a-) Tartım grubu
6b-) Mikser
6c-) Agrega Bekletme Bunkeri
7- Otomasyon Sistemi