Agrega Kovası

“Agrega Kovası”, “Tartı Bandı” nda tartılan malzemeyi bir ray üzerinde, motor-redüktör ve halat tamburu yardımıyla taşıyarak Beton santrali ana şasesinde bulunan “Beton Mikseri”ne boşaltılmasını sağlayan ekipmandır. Yükleme bandının alternatifi olarak düşünülebileceği gibi; malzeme “Agrega Bekletme Bunkeri” yerine direkt olarak miksere boşaltılır.