Pi Makina misyon vizyon
 

Pi Makina Kurumsal Değerleri:

 • Çevreyle Dost Üretim Yapmak,
 • Ekip Anlayışı İle Çalışmak,
 • Sürekli Gelişim,
 • Evrensel Etik Değerlere Bağlılık.

 

 

 

Pi Makina Etik Kuralları:

 

 1. İş Etiği Kuralları

Pİ MAKİNA, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görür.

Uzun bir geçmişe sahip olan çalışma hayatımızdaki politikalarımız ve değerlerimiz yazılı hale getirilerek İş Etiği İlkelerimiz altında toplanmıştır. Tüm paydaş ilişkilerimize yansıyacak bir davranış modeli getirmeyi amaçlayan İş Etiği İlkelerimiz, işimizin her alanında bizlere yol gösterici bir rehber olacaktır.

 1. Ahlaki Değerler

Şirketimizde iş birliğini destekleyici, karşılıklı saygı içeren, taciz ve profesyonellik dışı davranışlardan uzak ve ayrımcılık olmadan eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamının yaratılması esastır. İş arkadaşlarımız, yöneticisi olduğumuz kişiler ve yöneticilerimizle olan tüm ilişkilerimizi, sorumluluk bilinciyle, ortak etik değerlerle ve şirketimizin başarısını her şeyin önünde tutan bir bağlılık anlayışıyla yürütmemiz önem taşımaktadır.

Şirketimizin politikası, ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, ulus, etnik köken, medeni hal durumları gözetilmeksizin, tüm çalışanlarına veya iş başvurusunda bulunan herkese dürüst ve adil bir şekilde davranmak, herkese eşit istihdam ve gelişim fırsatı tanımaktır. Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının oluşturulmasına büyük önem vermektedir.

 1. Dürüstlük

Pİ MAKİNA çalışanları; dürüst, adil ve güvenilir olmalı, ahlaki değerlere özen göstermelidir. Çalışmalarımızda en yüksek davranış standartlarını uygulamayı ilke edinmeli, tüm iş süreçlerinde doğruluk ve dürüstlük öncelikli olarak benimsenmelidir.

Yöneticilerle, müşterilerle, tedarikçilerle, rakiplerle, çalışanlarla, astlarımızla, üstlerimizle ve ilişki içinde olunan tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde, şirket hedefleri ile uyumlu olacak şekilde dürüst ve adil davranılmalıdır. Şirketimizin ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.

 1. Davranış Kuralları

Pİ MAKİNA çalışanları; işyerine uygun bir davranış içinde olmaya, iş arkadaşlarıyla ve şirket ile iş ilişkisinde bulunan diğer kişilerle olan temaslarında alışılmış nezaket kurallarına uymaya ve karşındakine saygılı davranmaya özen göstermekle yükümlüdürler. Tüm çalışanlar, ilişki içerisinde bulundukları kişilerin özellikle din, ırk, yaş, cinsiyet, milliyet, vatandaşlık, kıdem veya fiziksel yeterlilik gibi özelliklerine bakmadan, onların görüş veya değerlerine karşı duyarlı olmalıdır.

Çalışanlar uygunsuz olduğunu hissettikleri durumları üst yöneticilerine rapor etmekle ve şirket de bu sorumluluğun yerine getirilmesini teşvik etmekle yükümlüdür. İşyerindeki uygunsuz ve ayırımcı davranışlar, iş akdinin feshi veya yasal işleme kadar varabilen disiplin soruşturmalarına sebebiyet verebilir. Tüm disiplin soruşturmaları Pİ Makina Disiplin Yönetmeliği gereğine göre yürütülür ve bu durumlarda Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Pi Makina Çalışanları;

 • İşe zamanında gelir,
 • Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve şirketimizin diğer yazılı/yazılı olmayan bütün kurallarına uyar,
 • Ortak kullanım alanlarını temiz ve dikkatli kullanır,
 • Personele tahsis edilen iş elbiselerini, kişisel koruyucu malzemelerini düzenli ve temiz kullanır.

 

 1. Marka Kültürü

Pİ MAKİNA; markasının bilinilirliği, güvenilirliği, saygınlığı ve çalışanlar tarafından marka kültürünün oluşmasına çok büyük önem vermektedir. Personel motivasyonunun yüksek olması ve işlerine sıkı sarılmaları sonucundaki ortaya çıkardıkları başarılı işler işletmelerin markalaşmasında büyük önem taşıdığı gibi, şirketimizin marka değerini artırmakta ve daha da büyümelerine katkı sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, marka değerinin arttırılmasına katkı sağlayan personel, şirket imkanları doğrultusunda ödüllendirilecektir.

pi makina facebook sayfasi pi makina twitter sayfasi pi makina youtube sayfasi 

Pi Makina Otomotiv İns.Mak.Paz.İhr.İth.San ve Tic. Ltd Sti. G.O.P Mah. 79/1 Sok. No:6 PK:10-11 06831 Gölbaşı - Ankara
Tel: 0312 484 08 00       Faks: 0312 484 14 36      Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

**Web sitemizde bulunan ürün teknik özellikleri üretilecek veya stokta bulunan ürüne göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle lütfen güncel ürün teknik özelliklerini isteyiniz.

sertifikalar